Varför solceller är en lönsam och smart investering

Är det en god idé att satsa på solceller?
Svaret är entydigt; absolut!

I dagsläget är det en utmärkt tidpunkt att investera i en solcellsanläggning för din egendom.

Här är några skäl till varför:

Under det senaste årtiondet har kostnaderna för solpaneler sjunkit markant. Detta beror på att produktionen av solceller har blivit mer effektiv, vilket har lett till massproduktion.

Teknologin har också avancerat kraftigt, vilket gör att mindre solpaneler nu kan producera mer elektricitet.

Det är sannolikt att den största prisnedgången redan har ägt rum, vilket gör det till en idealisk tid att investera och bli en solenergiproducent.

För närvarande finns det en skatterabatt kallad “grön teknik-avdrag”, som täcker 20% av kostnaderna för solceller och 50% för lagringsbatterier och laddstationer. För att vara berättigad till detta avdrag måste du vara fastighetsägare och ha haft en taxerad inkomst föregående år. Det maximala avdraget är 50 000 kr per person och år. Det är troligt att dessa subventioner kommer att minska i framtiden, vilket ger ytterligare en anledning att investera nu.

Med solceller på din fastighet kan du kontinuerligt tjäna och spara pengar. Du minskar dina elkostnader genom att producera din egen el, och eventuellt överskott säljs till elnätet, varvid du får betalt.

Utöver de ovanstående direkta ekonomiska fördelarna finns det också indirekta besparingar att beakta. Du kan till exempel kvalificera dig för ett “grönt bolån” med lägre ränta, och värdet på din fastighet kommer sannolikt att öka.