Sälja solel

Att sälja solel

 

Det är möjligt att sälja överskottet av solel som genereras av en solcellsanläggning till ett elhandelsbolag. För att göra det krävs det att man har en nätansluten solcellsanläggning. Man behöver även en elmätare som mäter både inmatad och uttagen el och ett produktionsavtal med ett elbolag som köper överskottsel. Elhandelsbolag betalar vanligtvis spotpris för solel, vilket är marknadspriset för el, plus ett påslag på 5-15 öre per kWh. Man kan sälja hur mycket solel man vill, men det finns gränser innan man tappar vissa skatteförmåner. När man säljer överskottsel till elnätet fördelas elen till närmast behövande elkonsument.

 

Frågor och svar om att sälja solenergi
  • Fråga. Är det möjligt att sälja solenergi som man själv producerar med solceller?

        Svar. Ja, det är möjligt. Men för att kunna sälja elen måste anläggningen vara nätansluten och man behöver två elavtal hos ett elbolag, ett förbrukningsavtal och ett                      produktionsavtal.

  • Fråga. Kan företag sälja överskottsel från solceller?

        Svar. Ja, det är möjligt. Men om företaget är en momspliktig näringsverksamhet så appliceras moms på både såld el och ersättning för nätnytta.

  • Fråga. Kan en BRF med solpaneler sälja överskottsel från solceller?

        Svar. Ja, det är möjligt. Men om föreningen har en omsättning på över 80 000 kronor per år, inklusive hyror och årsavgifter, så appliceras moms på försäljningen.

  • Fråga. Vad händer om man inte har ett elavtal för elproduktion?

Svar. Om man inte har ett elavtal så har man inte rätt till ersättning för den el man matar ut i elnätet. Men det elhandelsbolag som tar emot elen måste bokföra den                             mängd el som tas emot från en. Vilket sedan ger rätt till skattereduktion även om man inte får någon ersättning för såld el.

  • Fråga. Vad händer om man inte är överens med elbolaget om ersättningen?

        Svar. Om man är oenig med elbolaget om ersättningen och bolaget inte betalar ut rätt ersättning så kan det klassas som ett avtalsbrott. I sådana fall kan man ha rätt till                       extra ersättning eller rätt att häva avtalet utan dröjsmål. Om man köper el av elbolaget så kan man bestrida en del av fakturan för att få rätt ersättning. Om elbolaget                   inte betalar kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om elbolaget inte accepterar betalningsföreläggandet så kan en rättslig tvist bli aktuell.