Vad innebär processen för att installera solceller?

Att sätta upp solceller på din fastighet är en flerstegsprocess, som beskrivs i följande punkter:

  1. Installationsföretaget skickar in en inledande ansökan till elnätsoperatören, som granskar och godkänner den. Detta steg garanterar att anläggningen uppfyller alla säkerhetskrav och att elnätet kan hantera den extra belastningen.
  2. Utrustningen och solpanelerna levereras till installationsplatsen, oftast en vecka innan eller samma dag som installationen påbörjas.
  3. Säkerhetsutrustning och ställningar sätts upp runt byggnaden för att skydda installatörerna när de arbetar på hög höjd.
  4. Fästen och skenor monteras på taket, följt av solpanelerna som fästs på dessa.
  5. Panelerna kopplas samman och ansluts till en växelriktare.
  6. Växelriktaren installeras och kopplas till både solpanelerna och det elektriska systemet i byggnaden, vilket omvandlar den likström som panelerna genererar till användbar växelström.
  7. Systemet genomgår en slutkontroll och all nödvändig dokumentation överlämnas till kunden, inklusive en färdiganmälan till elnätsbolaget.