Var bör solpanelerna placeras för bästa resultat?

Solpaneler kan monteras i alla riktningar, men söderläge är optimalt för maximal energiproduktion. Sydväst och sydöst är också utmärkta alternativ, med nästan lika hög produktion som i söder.

Om din byggnad har tak som pekar mot öst och väst, kan du fortfarande uppnå en god energiproduktion.

Takets lutning är också en viktig faktor för hur mycket energi som kan produceras. Den idealiska lutningen varierar beroende på geografiskt läge; i södra Sverige är det cirka 30 grader, medan det i norr kan vara upp till 45 grader. Om taket har en lutning på mindre än 7 grader, brukar panelerna vinklas uppåt för att maximera solinstrålningen och därmed energiproduktionen.

Panelernas kapacitet påverkas inte av deras lutning eller riktning. Däremot kommer dessa faktorer att ha en inverkan på hur mycket av panelernas maximala kapacitet som faktiskt utnyttjas.