Skatteregler för solel

Viktigt att tänka på vid en investering i solceller!

Om du överväger att installera solceller på ditt tak är det viktigt att vara medveten om de skatteregler som gäller. Bland de skatter som kan påverka solenergi kan nämnas energiskatt, kapitalskatt, moms och skatteavdrag.

För små anläggningar på upp till 500 kW behöver vanligtvis inte energiskatt betalas. Detta gäller dock inte för stora anläggningar som överstiger 500 kW, där energiskatt kan tillämpas. Om din elförsäljning överstiger 80 000 kr/år appliceras 25% moms. Kapitalskatt på 30% tillkommer på inkomster över 40 000 kronor/år.

Vid försäljning av överskottsel eller ersättning för nätnytta, samt försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier, ska inkomsterna deklareras och kan beskattas med kapitalskatt. Det är dock viktigt att notera att inkomster från solceller normalt buntas ihop med andra intäkter från privatbostaden, såsom hyresintäkter, och om dessa överstiger 40 000 kronor per år kan det medföra att du behöver betala kapitalskatt.

Om du säljer solel som mikroproducent behöver du vanligtvis inte betala energiskatt. För att undvika momsregistrering räcker det att din försäljning av solel inte överstiger 80 000 kronor.

 

Här är några vanliga frågor och svar angående skatt och solceller:
  • Fråga. Behöver jag betala skatt på solel jag producerar själv?

        Svar. Om din solcellsanläggning har en installerad toppeffekt på under 500 kW behöver du inte betala skatt på egenproducerad solel. Du behöver dock deklarera dina                intäkter från försäljning av överskottsel som intäkter från privatbostaden.

  • Fråga. Behöver jag F-skatt för solceller?

        Svar. Nej, du behöver inte ansöka om F-skatt när du säljer el från dina solceller eftersom det inte räknas som ersättning för arbete.

  • Fråga. Hur deklarerar jag mina inkomster från solceller?

        Svar. Du deklarerar dina inkomster från solcellerna som intäkter från privatbostaden. Ditt elhandelsbolag och/eller elnätsföretag skickar in kontrolluppgifter till                              Skatteverket och du kontrollerar att de är korrekta i din deklaration.

  • Fråga. Vad är solskatt?

        Svar. Solskatt är det samma som energiskatt. Elproducenter med solcellsanläggningar på 500 kW eller mer betalar energiskatt.

  • Fråga. Hur beskattas solel?

        Svar.  När du köper in solel som hushållsel från ditt elhandelsbolag betalar du energiskatt precis som för andra energikällor. Elproducenter med solcellsanläggningar på              över 500 kW betalar full energiskatt på den solel de producerar.

  • Fråga. Vilka skatteregler gäller om jag säljer el som företag?

        Svar.  När du säljer el som företag appliceras moms på försäljningen och redovisas i momsdeklarationen. Företag kan göra avdrag för ingående moms vid köp och                      underhåll av solcellerna om de monteras på en näringsfastighet. Skattereduktionen på 60 öre per såld kWh el gäller också för företag.

  • Fråga. Vilken skatt appliceras för solceller på jordbruksfastighet?

        Svar. Solceller på jordbruksfastigheter applicerar samma regler som vanliga företag. Om solceller på jordbruksfastigheten även levererar solel till en privatbostad redovisas         detta som eget uttag. Om du har en privat jordbruksfastighet med solceller på taket gäller samma skatteregler som för mikroproduktion från privatbostad.