Skatteavdrag för solceller

Skatteavdrag

 

 • Skatteavdrag för solceller är en förmån som infördes av den svenska regeringen för att främja investeringar i solenergi.
 • Skatteavdraget gäller för privatpersoner som installerar solceller på sina bostäder och ger möjlighet att dra av en del av kostnaden för installationen från sin skatt.
 • För att vara berättigad till skatteavdraget måste installationen av solceller påbörjas senast den 31 december 2023. Skatteavdraget uppgår till 15% av kostnaden för installationen, inklusive arbetskostnader och moms, och kan maximalt uppgå till 50 000 kronor per person och år.
 • Det är viktigt att notera att skatteavdraget endast gäller för installationer som är avsedda för att producera elektricitet till den egna bostaden. Om solcellerna används för att producera elektricitet till andra fastigheter eller för att sälja till elnätet är man inte berättigad till skatteavdraget.
 • Skatteavdraget för solceller är en bra möjlighet för svenska hushåll att minska sin energikostnad samtidigt som man bidrar till en hållbar miljö. Genom att investera i solenergi kan man både spara pengar och minska sin klimatpåverkan.
 • Skatteavdraget gäller för installation av grön teknik på ägarlägenhet, småhus eller bostadsrätt som avdragssökanden äger.
 • För att kunna använda avdraget måste installationen räknas som godkänt arbete.
 • Krav för nätanslutna solceller och energilagring beskrivs också.
 • Det krävs att laddningspunkten för elfordon är förberedd för elmätning och uppfyller vissa standarder.
 • För att få grönt avdrag och rotavdrag måste vissa villkor uppfyllas, till exempel att bostaden används som permanentbostad eller fritidsbostad, att arbetet utförs av en firma som du själv inte äger, och att betalningen sker elektroniskt.

 

Här är en sammanfattning av fakta om skatteavdrag för solceller:
 • Grönt avdrag kan användas för solceller, batteri och elbilsladdare.
 • Grönt avdrag för solceller är 19,40 procent av totalkostnaden.
 • Grönt avdrag för solcellsbatteri är 48,50 procent av totalkostnaden.
 • Grönt avdrag för elbilsladdare är 48,50 procent av totalkostnaden.
 • Rotavdrag ligger på cirka 9 % av totalkostnaden.
 • I normalfall appliceras antingen grönt avdrag eller rotavdrag.
 • Vid soltaksinstallation kan både rotavdrag och grönt avdrag användas.