Solceller för privatpersoner

Solceller för privata fastigheter - En smart investering

Att installera solceller på din villa eller ditt fritidshus erbjuder inte bara omedelbara ekonomiska fördelar, utan det är också en långsiktig investering som ökar fastighetens värde och bidrar till att minska dina elkostnader över tid. Genom att använda solceller kan du effektivt producera din egen el, vilket ger dig möjlighet att bli mer energioberoende. Du kan använda den el som produceras för ditt eget hushålls behov och dessutom sälja eventuellt överskott tillbaka till elnätet, vilket ger dig en ekonomisk ersättning och kan bidra till att minska dina totala energikostnader.

Solceller- processen steg för steg

Nedan presenterar vi hur processen går till från att vi får in er intresseanmälan till färdig installation.

Kontakta oss

Skicka in en intresseanmälan, eller få mer information genom att ring till oss på 0510-17570. Vi går tillsammans igenom hur dina behov och förutsättningar ser ut.

Hembesök

Efter vår initiala kontakt kommer vi komma ut er på ett hembesök. Vi kommer mäta och titta på fastigheten samt diskutera olika möjligheter.

Offert

Med hjälp av den senaste tekniken och god erfarenhet kommer vi att designa och skräddarsy en offert efter era behov och förutsättningar.

Installation

Efter överenskommet startdatum kommer ett installationsteam ut till platsen för att montera och installera anläggningen. Våra montörer efterföljer stikta säkerhetsprotokoll och kvalitetsstandarder.

Kvalitetskontroll

Efter installationen genomförs en grundlig kvalitetskontroll och testning av anläggningen för att säkerställa att allt fungerar korrekt och att energiproduktionen är i linje med förväntningarna.

Hur ser ekonomin ut med solceller?

En solcellsanläggning på en privat villa kan ge en årlig avkastning på 8-15%.

Återbetalningstiden för en solcellsanläggning varierar vanligtvis mellan 8-12 år, beroende på anläggningens förutsättningar.

En solcellsanläggning med en kapacitet på 10,4 kW förväntas generera ungefär 11.000 kWh solel per år.

Vilka skattereduktioner kan jag få som privatperson?

 

Avdrag på kostnaden för arbete och material vid installation av nätanslutet solcellssystem.

Avdrag på kostnaden för arbete och material vid installation av system för lagring av egenproducerad energi.

Avdrag på kostnaden för arbete och material vid installation av laddningspunkt till elfordon.

För att få mer detaljerad information och praktiska exempel om grönt avdrag och skattereduktion för grön teknik, besök Skatteverkets hemsida: Skatteverket - Grön teknik