En guide till att välja rätt huvudsäkring

En guide till att välja rätt huvudsäkring

Huvudsäkringen spelar en avgörande roll för både uttag och insättning av el i ditt hem, inklusive el från solcellsanläggningar. I denna artikel utforskar vi vad en huvudsäkring innebär, ger råd för att välja en lämplig säkring för ditt hem och diskuterar de vanliga kostnaderna för dessa säkringar.

Vad innebär en huvudsäkring?

En huvudsäkring fungerar som ett säkerhetsskydd för att förhindra överbelastning i din elektriska anläggning. Dess Ampere-storlek (A) bestämmer den maximala strömmängden som kan användas samtidigt i ditt hem. Om för mycket ström används eller om det uppstår ett fel i elsystemet, aktiveras huvudsäkringen och bryter strömmen (det vill säga "proppen går").

Huvudsäkringen är vanligen placerad i eller nära ditt mätarskåp och kännetecknas ofta av tre runda säkringar som är ordnade i en rad, antingen ovanför eller bredvid varandra.

Maximal effektkapacitet för olika säkringsstorlekar

Storleken på din huvudsäkring bestämmer hur mycket elektricitet du kan använda samtidigt. Den maximala kapaciteten för ditt hus eller elsystem kan beräknas med formeln 230 V multiplicerat med 3 faser och multiplicera det med storleken på din huvudsäkring. Exempel på uträkning: 230 V x 3 faser x 16 A huvudsäkring = 11 040 W.

Om du har en hög årlig elförbrukning, är det troligt att du även upplever höga effekttoppar.

Huvudsäkringens påverkan på solceller

Huvudsäkringen begränsar både mängden elektricitet du kan dra från och mata in till elnätet. För att räkna ut den maximala effekten som din solcellsanläggning kan hantera med din nuvarande huvudsäkring, används formeln 230 V x 3 faser x säkringens storlek. Till exempel, tre 16 A huvudsäkringar kan hantera upp till 11 kW från solceller.

Beakta effekttoppar

Det är viktigt att överväga eventuella effekttoppar i ditt hushåll utöver den årliga elförbrukningen. Effekttoppar innebär korta perioder med ovanligt hög strömförbrukning, vilket kan orsaka strömavbrott om huvudsäkringen är för liten.

Exempel på situationer som kan orsaka höga effekttoppar inkluderar:

  • Användning av energikrävande apparater: Till exempel kan ett bastuaggregat kräva mycket el.
  • Periodvis användning: Säsongsbelysning som juldekorationer kan leda till höga effekttoppar.
  • Samtidig användning av flera enheter: Om du laddar din elbil samtidigt som TV, belysning, tvättmaskin och diskmaskin är igång kan det resultera i höga effekttoppar.

Huvudsäkring fördelad över tre faser

Vanligtvis är huvudsäkringen i en villa uppdelad i tre separata faser, med en säkring tillägnad varje fas. Det betyder att eldistributionen i hemmet sprids ut över dessa tre faser.

Till exempel kan elen i köket vara ansluten till den första fasen, medan elen i vardagsrummet är kopplad till den andra och elen i hallen till den tredje.

Större elektriska apparater som en spis, som förbrukar mycket ström, brukar vara anslutna till alla tre faserna. Å andra sidan kan mindre strömförbrukande enheter som lampor vara anslutna till bara en fas.

Om du exempelvis har spisen, alla lampor, radion och vattenkokaren igång samtidigt i köket, kan huvudsäkringen för den specifika fasen lösa ut. Detta skulle resultera i ett strömavbrott, men endast i köket i detta fall.

Kostnaden för att uppgradera huvudsäkringen

Att uppgradera din huvudsäkring kan vara en kostsam process. Priset för ett elabonnemang med högre säkringskapacitet varierar beroende på vilken nätägare du har, och för en exakt kostnadsuppskattning behöver du kontakta den aktuella nätägaren i ditt område.

I tabell 2 presenterar vi ett genomsnittspris för olika säkringsabonnemang baserat på data från 10 olika nätägare, inklusive EON, Vattenfall, Ellevio, Kraftringen och Jämtkraft.

Att uppgradera från en 16 A till en 20 A huvudsäkring kostar ungefär 1 800 kronor, vilket motsvarar cirka 150 kronor per månad. Kostnaden kan variera beroende på vilket nätbolag du använder.

Vanliga Frågor om Huvudsäkringar

Vad händer om man använder en för stor huvudsäkring?

Om du installerar en huvudsäkring som är större än nödvändigt, uppstår inga tekniska problem så länge dina elektriska ledningar klarar av energiförbrukningen. Dock kan en onödigt stor säkring resultera i onödigt höga årsavgifter, vilket kan innebära en onödig kostnad på flera tusen kronor årligen.

Vad händer när man använder en för liten huvudsäkring?

Om du installerar en huvudsäkring som är mindre än vad som krävs, ökar risken för att säkringen löser ut frekvent, vilket leder till upprepade strömavbrott. Baserat på vilken typ av säkring du använder, kan det bli nödvändigt att byta ut den varje gång den löser ut.

Varför har säkringar olika färger?

Färgkodningen på säkringar används för att tydliggöra deras kapacitet. Färgen på en huvudsäkring ger information om dess strömhanteringsförmåga, det vill säga hur mycket ström den kan hantera innan den löser ut och avbryter strömförsörjningen.

Vad är skillnaden mellan en huvudsäkring och en vanlig säkring?

En vanlig säkring, ofta benämnd som "propp", är typiskt placerad i ditt elskåp inomhus, medan huvudsäkringen sitter på en extern plats. Vanliga säkringar är kopplade till enskilda elektriska apparater, som exempelvis en tvättmaskin, medan en huvudsäkring är ansluten till en fas som försörjer flera apparater.

Min huvudsäkring löser ut ofta – vad ska jag göra?

Om din huvudsäkring kontinuerligt löser ut, kan det vara ett tecken på att den är för liten för ditt behov. I sådana fall är det rekommenderat att kontakta din elnätsleverantör för att uppgradera till en större huvudsäkring.

Vilken kapacitet har en 10 A säkring?

En säkring på 10 A kan hantera en total effekt på upp till 2 300 W. Detta beräknas genom att multiplicera 230 V med 10 A. Det är viktigt att notera att säkringar under 16 A inte är lämpliga för 3-fasanslutningar, vilket innebär att en 10 A säkring inte klassificeras som en huvudsäkring.

Känner du för att läsa fler intressanta blogginlägg?

Klicka på länken här och upplev vår blogg fylld med spännande innehåll om solcellsinstallationer!"