Villa i Källby

  • Solcellspaket – PRO
  • Installerad effekt 19,89 kW
  • Genererar ca 15 500 – 16 500 kWh per år
  • 51 paneler (390 W)
  • Monokristallina (helsvarta paneler)
  • Plegeltak, falsadplåt och betongpannor