Blogg

Vad innebär processen för att installera solceller?

a person working on a solar panel

Att sätta upp solceller på din fastighet är en flerstegsprocess, som beskrivs i följande punkter: Installationsföretaget skickar in en inledande ansökan till elnätsoperatören, som granskar och godkänner den. Detta steg garanterar att anläggningen uppfyller alla säkerhetskrav och att elnätet kan hantera den extra belastningen. Utrustningen och solpanelerna levereras till installationsplatsen, oftast en vecka innan eller … Read more

Varför solceller är en lönsam och smart investering

photography of sun glaring through the hole of finger

Är det en god idé att satsa på solceller? Svaret är entydigt; absolut! I dagsläget är det en utmärkt tidpunkt att investera i en solcellsanläggning för din egendom. Här är några skäl till varför: Under det senaste årtiondet har kostnaderna för solpaneler sjunkit markant. Detta beror på att produktionen av solceller har blivit mer effektiv, … Read more