Blogg

Pris på solceller

Pris på solceller – Hur du får mest värde för dina pengar I takt med att vi rör oss framåt i den gröna energirevolutionen har solceller blivit en allt vanligare syn på våra byggnader. Om du funderar på att övergå till förnybar energi är det ett utmärkt tillfälle att utforska dina alternativ. Många frågar sig … Read more

Stödtjänster | Batteri | Aggregator

Mätare-Hz-balans-stödtjänster

Förändringar inom elnätet De kommande årtiondena står elnäten i Sverige, Europa och globalt inför betydande förändringar och är i behov av stödtjänster för frekvensreglering. I syfte att minska beroendet av fossila bränslen, sker en ökande elektrifiering inom industrin och transportsektorn. Samtidigt växer andelen av variabel, förnybar energiproduktion från sol och vind. Ny teknik inom nätverk, … Read more

En guide till att välja rätt huvudsäkring

En guide till att välja rätt huvudsäkring Huvudsäkringen spelar en avgörande roll för både uttag och insättning av el i ditt hem, inklusive el från solcellsanläggningar. I denna artikel utforskar vi vad en huvudsäkring innebär, ger råd för att välja en lämplig säkring för ditt hem och diskuterar de vanliga kostnaderna för dessa säkringar. Vad … Read more

De fyra största bekymren när du ska anlita en solcellsmontör.

När du överväger installation av solpaneler, är det viktigt att vara medveten om potentiella risker och att välja rätt solcellsmontör. I denna artikel utforskar vi vanliga orosmoment vid installation av solpaneler. Vi diskuterar risker för strukturella skador på tak och vikten av pålitlig service och support efter installationen. Vi betonar även vikten av att följa … Read more

Bygglov för solceller

a white hard hat sitting on top of a solar panel

Krävs bygglov för solceller? Sedan en förenkling av bygglovsreglerna trädde i kraft i augusti 2018 har det blivit enklare att installera solpaneler utan bygglov. Sammanfattningsvis krävs normalt sett inget bygglov för solceller på tak eller mark. Bygglov kan dock krävas om solcellerna monteras på ett detaljplanerat område eller på en kulturhistorisk byggnad. Solceller som är … Read more

Skatteregler för solel

Viktigt att tänka på vid en investering i solceller! Om du överväger att installera solceller på ditt tak är det viktigt att vara medveten om de skatteregler som gäller. Bland de skatter som kan påverka solenergi kan nämnas energiskatt, kapitalskatt, moms och skatteavdrag. För små anläggningar på upp till 500 kW behöver vanligtvis inte energiskatt … Read more

Solceller för miljön

a white net in the woods

Miljön i fokus Solceller är en fantastisk teknik som har potentialen att bidra till en renare och mer hållbar miljö. Det finns flera skäl till varför solceller är bra för miljön. För det första är solenergi en förnybar och oändlig energikälla. Solen är en resurs som aldrig tar slut, vilket innebär att vi kan producera … Read more

Sälja solel

Att sälja solel   Det är möjligt att sälja överskottet av solel som genereras av en solcellsanläggning till ett elhandelsbolag. För att göra det krävs det att man har en nätansluten solcellsanläggning. Man behöver även en elmätare som mäter både inmatad och uttagen el och ett produktionsavtal med ett elbolag som köper överskottsel. Elhandelsbolag betalar … Read more

Skatteavdrag för solceller

Skatteavdrag   Skatteavdrag för solceller är en förmån som infördes av den svenska regeringen för att främja investeringar i solenergi. Skatteavdraget gäller för privatpersoner som installerar solceller på sina bostäder och ger möjlighet att dra av en del av kostnaden för installationen från sin skatt. För att vara berättigad till skatteavdraget måste installationen av solceller … Read more

Solpanelernas verkningsgrad & effekt

several rows of solar panels on a roof

Verkningsgrad Verkningsgrad är en viktig parameter för solceller och anger hur mycket solenergi som omvandlas till elektricitet. Genomsnittlig verkningsgrad för solceller ligger mellan 19 och 22 procent, men högkvalitativa paneler kan ha en verkningsgrad på upp till 23 procent.   Effekt Effekt är en annan viktig parameter för solceller och definierar den mängd energi som … Read more