solaiko

Pris på solceller

Pris på solceller – Hur du får mest värde för dina pengar I takt med att vi rör oss framåt i den gröna energirevolutionen har solceller blivit en allt vanligare syn på våra byggnader. Om du funderar på att övergå till förnybar energi är det ett utmärkt tillfälle att utforska dina alternativ. Många frågar sig … Read more

Stödtjänster | Batteri | Aggregator

Mätare-Hz-balans-stödtjänster

Förändringar inom elnätet De kommande årtiondena står elnäten i Sverige, Europa och globalt inför betydande förändringar och är i behov av stödtjänster för frekvensreglering. I syfte att minska beroendet av fossila bränslen, sker en ökande elektrifiering inom industrin och transportsektorn. Samtidigt växer andelen av variabel, förnybar energiproduktion från sol och vind. Ny teknik inom nätverk, … Read more

En guide till att välja rätt huvudsäkring

En guide till att välja rätt huvudsäkring Huvudsäkringen spelar en avgörande roll för både uttag och insättning av el i ditt hem, inklusive el från solcellsanläggningar. I denna artikel utforskar vi vad en huvudsäkring innebär, ger råd för att välja en lämplig säkring för ditt hem och diskuterar de vanliga kostnaderna för dessa säkringar. Vad … Read more

De fyra största bekymren när du ska anlita en solcellsmontör.

När du överväger installation av solpaneler, är det viktigt att vara medveten om potentiella risker och att välja rätt solcellsmontör. I denna artikel utforskar vi vanliga orosmoment vid installation av solpaneler. Vi diskuterar risker för strukturella skador på tak och vikten av pålitlig service och support efter installationen. Vi betonar även vikten av att följa … Read more

Villa i Falköping

Solcellspaket – PRO Installerad effekt 13,65 kW Genererar ca 13 000 – 14 000 kWh per år 35 paneler (390 W) Monokristallina (helsvarta paneler) Betongpannor

Villa i Falköping

Solcellspaket – PRO Installerad effekt 14,04 kW Genererar ca 13 500 – 14 500  kWh per år  37 paneler (390 W) Monokristallina (helsvarta paneler) Betongpannor

Industri i Falköping

Solcellspaket – PRO / MAX Power Installerad effekt 43,57 kW Genererar ca 37 000 – 38 000 kWh per år 106 paneler (21 paneler 395 W / 85 paneler 415 W) Monokristallina (svart rutiga- och helsvarta paneler) TPR-plåt

Villa i Falköping

Solcellspaket – PRO Installerad effekt 14,04 kW Genererar ca 10 500 – 11 500 kWh per år 36 paneler (390 W) Monokristallina (helsvarta paneler) Betongpannor

Villa i Falköping

Solcellspaket – PRO Installerad effekt 18,69 kW Genererar ca 16 500 – 19 500 kWh per år 46 paneler (16 paneler 390 W / 30 paneler 415 W) Monokristallina (helsvarta paneler) Glaserade tegelpannor

Villa i Falköping

Solcellspaket – PRO Installerad effekt 27 kW Genererar ca 24 000 – 25 000 kWh per år 65 paneler (415 W) Monokristallina (helsvarta paneler) TPR-plåt